Domov pro seniory

Brno | 2018

Domov pro seniory by měl být v první řadě hlavně bezpečným a příjemným místem pro život. A až na druhý pohled by měl prozrazovat, že se jedná o dům se sociální a zdravotní péčí. Měl by přirozeně splynout s okolní zástavbou a být otevřený k okolí, tak aby pomohl novým obyvatelům domu zvyknout si na nové prostředí. Nově navržený domov pro seniory půdorysně odpovídá stávajícímu objektu, který je na parcele postavený. Objekt je navržen jako šestipodlažní a skládá se z jednoho podzemního podlaží, čtyř nadzemních podlaží a poslední páté patro je ustupující a zabírá zhruba polovinu podlažní plochy. Podzemní patro je určeno pro garážové stání a technické zázemí celé budovy. Celý dům je rozčleněn na dvě křídla se společenskými prostory, jídelnou a velkorysými polosoukromými terasami uprostřed dispozice.  V přízemí domu je navržen jeden centrální vchod uprostřed budovy, kde bude umístěna recepce s kavárničkou a obchůdkem a jsou zde také výtahy s hlavním schodištěm. V přízemí domu budou také umístěny dvě ordinace lékaře s čekárnou, kancelář ředitele, sociální péče a ekonom. Domov pro seniory je navržen zhruba pro 100 osob. Na jednotlivých patrech je umístěno 27 pokojů s vlastním sociálním zařízením a malou kuchyňkou. Dva pokoje jsou určeny pro dvě osoby (pár) a zbývající jednotky jsou jednolůžkové. Pokoje orientované na jihozápad mají své soukromé terasy, kde mohou senioři mít vlastní květiny nebo bylinky. Také polosoukromé terasy u společenských místností jsou osázeny zelení a vždy jedním stromem, který bude mít možnost růstu přes dvě patra. Páté ustupující podlaží je vytvořeno pouze pro společenský život seniorů, kde se mohou odehrávat různé akce, cvičení, dílny apod. Kolem je vytvořena zahrada s možností posezení pod pergolou nebo procházek. Dům pro své stínění využívá již stávající vzrostlou zeleň na jižní straně zahrady. Tu je v plánu zrekultivovat a vytvořit z ní poloveřejnou zahradu, kterou by ve vymezených hodinách mohli využívat i lidé z okolí.